Hoca Hasan Umur

Hoca Hasan Umur
  • Doğum Tarihi 0000-00-00
  • Doğum Yeri Samsun
  • Meslek Yazar

Araştırmacı-yazar (D. 1296 [1880], Of / Trabzon - Ö. ?). Of’ta medrese öğrenimini tamamladıktan sonra müderrislik görevinde bulundu. Ayrıca ilköğretim müfettişliği yaptı. Rusların Mart 1916’da Doğu Karadeniz Bölgesini işgali üzerine kardeşi İsmail (Umur) ile birlikte on üç nüfuslu ailesiyle göç ederek önce Bafra’ya, sonra da Samsun’a yerleşti. Samsun’da hocalık yaptı ve ticaretle uğraştı. Halkın Millî Mücadele’ye hazırlanması çalışmalrında aktif görevler üstlendi.

Araştırmacı-yazar (D. 1296 [1880], Of / Trabzon - Ö. ?). Of’ta medrese öğrenimini tamamladıktan sonra müderrislik görevinde bulundu. Ayrıca ilköğretim müfettişliği yaptı. Rusların Mart 1916’da Doğu Karadeniz Bölgesini işgali üzerine kardeşi İsmail (Umur) ile birlikte on üç nüfuslu ailesiyle göç ederek önce Bafra’ya, sonra da Samsun’a yerleşti. Samsun’da hocalık yaptı ve ticaretle uğraştı. Halkın Millî Mücadele’ye hazırlanması çalışmalrında aktif görevler üstlendi.

Hoca Hasan (Umur), çeşitli hayır müesseselerinin yanında; Samsun Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Samsun Teyyare Cemiyeti (Türk Hava Kurumu), Samsun Himaye-i Eftâl Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu), Samsun Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) gibi derneklerin kuruluş ve çalışmalarında, ayrıca Ticaret Borsasında görev aldı. 1931-34 yıllarında önce belediye meclisi üyesi, daha sonra ise belediye başkanı olarak örnek hizmetler verdi.

ESERLERİ:

Samsun’da Müdafaa-i Hukuk, Samsun’da Onbeş Sene.

Ayrıca Of tarihi ile ilgili yayımlanmış üç eseri vardır.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha